Karate

Karate er en fellesbetegnelse på en rekke forskjellige stridssytemer som stammer i fra Okinawa, det tidligere Ryukyu kongeriket,  nå en del av Japan. I dagens form er karate lett gjenkjennelig gjennom en stor vektlegging på effektive spark- og slagteknikker.

Karate i dagens samfunn blir i hovedsak brukt som en sport og det finnes ypperlige konkurransemuligheter for de som søker en sportskarriere innen disiplinen. Konkurranseavviklingen blir alminnelig organisert av Norges Kampsportforbunds karateseksjon ved en vertsklubb.

Innen karate finnes forskjellige stilartsretninger med egne betegnelser på den karate de trener. Blant de mest utbredte finnes shotokan, wado ryu, kyokushin kai, shito ryu, goju ryu og chito ryu.

Hvilken stilart en trener i vil i stor grad diktere hvor mye konkurransetrening som vil bli vektlagt, kontra trening for selvutvikling og egen realisering som person. Imidlertid er det som regel muligheter for å gjøre begge deler i en klubb om en ønsker det.

I tillegg til de forskjellige stilartsretningene vil det igjen kunne være en lang rekke forskjellige varianter av en bestemt stilart, alle egne fortolkninger og krav til utførelse av stilarten. Eksempler på slike varianter er blant andre JKA, JKS, SKIF og alle forbund som sorterer under stilarten shotokan.

Treningmetoder innen karate er i hovedsak delt inn i tre kategorier; kihon, kata, og kumite.

Kort forklart er kihon den delen av treningen hvor fokuset vil være på de grunnleggende teknikkene i stilarten. Kata blir alminnelig oppfattet som mønster hvor grunnleggende teknikker er satt sammen i en fast formasjon. Desto mer avansert en kata er, desto større antall teknikker er det vanlig at den inneholder. Imidlertid finnes det klubber innenfor stilartene som behandler kata som et verktøy for å huske selvforsteknikker.

Kumite blir alminnelig oppfattet som kamptrening. Det finnes ett uttall forskjellige varianter av kamptrening, fra pre-arrangert, til formalisert kamp. I tillegg er det vanlig med frikamp, da med muligheter for ingen kontant, full kontakt og overflatekontakt. Sistnevnte er den mest alminnelige.

Innen karate er det kategoriene kata og kumite som er konkurransegrener.

Selvforsvar innen karate er avhengig av hvor stor grad det blir vektlagt innen en klubb. Det finnes selvfølgelig en viss grad av selvforsvar i alle typer karatetreninger, men om en ønsker spesifikk trening innen dette område så bør en kontakte en klubb i forkant for å finne ut i hvor stor grad dette blir vektlagt.

På generelt grunnlag bør en person som vurderer å begynne med karate ha klart for seg hvorfor han ønsker å gjøre det. Er det for å holde på med konkurranser; i så fall hvilken type konkurranser? Fullkontakt? Lettkontakt? Kata?

Har man et ønske om å starte med karatetrening for å holde seg i form? For å bedre selvtilliten og utvikle personlige egenskaper? For å kunne forsvare seg?

Er det en kombinasjon av flere, så bør en søke ut den klubben som i størst grad vektlegger det en selv ønsker å trene på. Norge er et lite land og det er mulig at en ikke vil finne det en leter etter i umiddelbar nærhet av hvor en bor. Er man villig til å reise litt vil en som regel kunne finne det en leter etter. Avkastningen av å bruke litt reisetid er vanligvis god for å få muligheten til å trene på akkurat det en ønsker seg.  Ha klare målsetninger om hva du ønsker å lære, da mulighetene er mange innen karate. Ikke alle vet hva de ser etter når de skal starte som nybegynner i en karateklubb.

Uansett hva man velger, så er karate en glimrende måte å trene på. Det gir mulighet til å jobbe med kroppslig motorikk, balanse, fleksibilitet, styrke og koordinasjon for mennesker i alle aldre. En får bedre helse, økt selvtillit og  overskudd.

Ønsker du å lese mer om karate? Se bloggen til Hans Erik Hornell, instruktør ved HAK.